Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät - Institut für Asien- und Afrikawissenschaften

Publikationen


Edited Volume

Contribuition

2018 Bakšić, Lucija. "Narativi o stvaranju prve Jugoslavije na primjeru djela Stjepana Srkulja Povijest Hrvata, Srba i Slovenaca" / "The Narratives on The Founding of The First Yugoslavia based on the work of Stjepan Srkulj The History of Croats, Serbs and Slovenes" In: Jugoslavija u historiografskim ogledalima: zbornik radova, ed. Dubravka Stojanović, Božo Repe and Husnija Kamberović, 69 - 77. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2018.

 

Book Reviews

2016

Janković, Branimir. Mijenjanje sebe same: Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog

socijalizma / Changing oneself: transformations of Croatian historiography in late socialism.

Zagreb: Srednja Europa, 2016.

[Historijski zbornik / Historical Journal, Vol. 70, No. 1, 2017]

2016

Cvijović Javorina, Ivana. „Od ovih je njemački jezik za nas bez dvojbe najvažniji.... Prilozi za povijest nastave njemačkog jezika i studija germanistike na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu 1876. – 1904. / "Among all the languages, German is the most important for us..." The Study of German at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb 1876–1904.

Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske I interkulturne studije, Poslijediplomski doktorski studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu i FF press, 2016.

[Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu /

Journal of the Institute of Croatian History, Vol. 49, No. 1, 2017]

2016

Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske I interkulturne studije, Poslijediplomski doktorski studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu i FF press, 2016.

[Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu /

Journal of the Institute of Croatian History, Vol. 49, No. 1, 2017]

2015

Borowski, Tadeusz. Kod nas u Auschwitzu / Here in Our Auschwitz and Other Stories. Zagreb: V.B.Z., 2015.

[Historijski zbornik / Historical Journal, Vol. 70, No. 2, 2017]

2015

Antolović, Michael, ed. Osvrt na knjigu Intelektualna autobiografija i historijska antropologija Arona Gureviča / Intellectual autobiography and historical anthropology of Aaron Gurevich. Zagreb: Dijalog s povodom 8, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

[Historijski zbornik / Historical Journal, Vol. 69, No. 1, 2016]

2014

Lower, Wendy. Hitlerove furije: Njemice na nacističkim poljima smrti / Hitler’s Furies: German Women in the Nazi Killing Fields. Zagreb: Profil, 2014.

[Historijski zbornik / Historical Journal, Vol. 68, No. 2, 2015]